vvdes_banner_00.jpg
Geachte sportvrienden,

In de persconferentie van dinsdag 21 april heeft premier Rutte toegelicht hoe we samen doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Eén van de maatregelen tot verruiming die afgelopen dinsdag aangegeven zijn, is dat kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13-18 jaar vanaf 29 april onder begeleiding en onder voorwaarden weer buiten mogen gaan sporten.

Wat betekent dat voor sporten en bewegen in de gemeente Hellendoorn?
Gelet op de nog te ontvangen informatie m.b.t. alle richtlijnen, protocollen, de verantwoordelijkheden die bij de gemeente maar ook bij de vereniging als gebruiker neergelegd worden en alle voorwaarden die gesteld worden, komt verruiming per 29 april te vroeg.

Met het oog op het belang van het waarborgen van veilig en verantwoord gebruik na 29 april van onze buitensportaccommodatie door onze leden, wil de gemeente in afstemming met de verenigingen komen tot een zorgvuldige en werkbare herstart van de toegestane activiteiten vanaf 29 april.

Kijkend naar alle richtlijnen, het in kaart brengen, beoordelen en indelen van de gewenste activiteiten, op te stellen protocollen, wijze van handhaving van afgesproken gebruik, etc. vraagt dit van alle partijen nog enige tijd.

De gemeente verwacht dinsdag 28 of woensdag 29 april meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de definitieve datum van invoering van de toegestane verruiming, de wijze van invoering en de voorwaarden waaronder.

met vriendelijke groet,
Henny Broekman
Voorzitter v.v. DES


Hoofdsponsor:

Sponsorkliks