vvdes_banner_08.jpg
Een beleidsplan is een instrument dat nodig is om een doel te bereiken. Er zijn lijnen uitgezet naar de toekomst en er worden oplossingen aangedragen voor gesignaleerde knelpunten.

Voor het slagen van de in het beleidsplan genoemde doelstellingen is een breed draagvlak van groot belang. Het is daarom belangrijk met dit plan een zodanige structuur in de vereniging aan te brengen dat ook bij wisselende commissiesamenstelling beleidslijnen worden voortgezet. Het behalen van doelstellingen mag nooit ten koste gaan van het plezier van spelers, trainers, ouders en/of kader. Daarom dient dit beleidsplan te passen in het verenigingsbeleid.

Het beleidsplan is een meerjarenplan waarbij voortdurend evaluatie dient plaats te vinden. Hierbij mag nooit uit het oog worden verloren dat de doelstellingen vast staan en alleen de uitvoering van het technische werkplan flexibel kan worden toegepast. Goede communicatie binnen de vereniging is van levensbelang, waarbij iedere functionaris goed op de hoogte moet zijn van zijn taken en verantwoordelijkheden. Er is ook bijzonder veel aandacht besteed aan het technische beleidsplan. Aan dit beleidsplan dient ruime bekendheid gegeven te worden."

icon Download hier het jeugdbeleidsplan

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks