vvdes_banner_00.jpg
Indien iemand van buiten de vereniging zich aanmeldt en een functie krijgt in het trainen/begeleiden van minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, dan zullen wij daarbij het ‘aannamebeleid’ hanteren. Hierbij kun je denken aan:
  • Het houden van een kennismakingsgesprek.
  • Het checken van referenties; b.v. contact opnemen met de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • De persoon in kwestie zal lid gemaakt worden van de bond. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal er een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) ondertekend moeten worden. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond.
  • Verder zal de begeleider bekend gemaakt worden met de gedragsregels.


Hoofdsponsor:

Sponsorkliks